שירות לקוחות

מדיניות הגנת הפרטיות PLAY-SMART

*הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר ומנוסל בלשון זכור מטעמי נוחות בלבד

*המידה והינח מתחת לגיל 18, אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש.


כללי

משתמש יקר, חברת אומני החשיבה בע"מ (להלן "החברה") המפעילה את אתר www. play-smart.co.il (להלן "האתר") ואמצעים דיגיטליים לרבות האפליקציה (להלן "השירותים") מכבדת את פרטיותך, כמו כן את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן" המשתמש" ו/או "המשתמשים")

מטרת פירוט התנאים המופיעים במדיניות הפרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה, הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך בעקבות השימוש בשירותים, וכמו כן לסקור את אופן שימוש החברה במידע שנמסר לה ונאסף על ידה במסגרת השימוש בשירותים.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות והתקנון (להלן "תנאי השימוש"), יחד או לחוד, בהתאים לשינויים עסקיים, משפטיים או רגולטוריים, כל שינוי יפורסם במסגרת מסמך זה ויופיע מתכונת עדכנית באתר, כך ששימוש בשירותים כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, לכן אנו ממליצים לעיין המדיניות הפרטיות מעת לעת.

כל ההדגרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.איסוף מידע ושימושו

השימוש בשירותים, לרבות גלישה טעונים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים.

השימוש בשירותים מתאפשר במצב אורח או משתמש רשום, כמשתמש רשום תוכל להנות מחווית גלישה נוחה יותר ותוכל לעקוב אחר היסטוריית הרכישות שלך.

במסגרת הרישום הראשוני תתבקש למסור מידע אישי: שם פרטי, שם משפחה  וכתובת מייל כפרטי חובה, ניתן להוסיף מספר טלפון, כתובת מגורים ופרטים נוספים, כמו כן תדרש ליצור שם משתמש וסיסמא, פרט זה אסור להעברה ויש לשמורו בחזקתך הבלעדית.

בעת התחברותך כמשתמש רשום תדרש להזין שם משתמש וסיסמא.

לצורך רכישה תדרש להזין את הפרטים הבאים, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, טלפון, כתובת למשלוח, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום.

בכדי לקבל את שירותי החברה עלייך למסור מידע עדכני ונכון, וזאת בשמך בלבד, למעט מקרים בהם הורשית לעשות כן.

בזמן פנייה לחברה (לצרכי שירות הלקוחות וכד') באמצעות הטלפון, מייל, ווטסאפ, יאסף המידע הרלוונטי הקשור בפנייה.

בזמן השימוש באתר ובאפליקציה יכול להישמר מידע עבור פעולות שלא הושלמו (לדוג' מוצרים שנוספו לסל, הפסקת קנייה, לחיצה על באנרים וכד')

בזמן השימוש באתר ובאפליקציה יאסף מידע טכני בדמות: סוג דפדפן, כתובת IP, נתוני גלישה ומיקום, הרגלי שימוש באתר וכו', מידע זה יאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies) כמפורט מטה.

יצויין שאינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, מסירתם תלויה בהסתמכך ורצונך החופשי, אם זאת יובהר שללא מסירת פרטים מסויימים (כדוגמת אמצעי תשלום, כתובת למשלוח וכו' ) לא תתאפשר רכישת מוצרים ולא נוכל לספק את שירותי החברה, חלקם או כולם.

ככלל המידע הנמסר ייאסף אודותיך במאגרי המידע הרשומים של החברה ויוחזקה על ידה.


מטרות ואופן שימוש במידע

המידע המסופק על ידך מיועד להתאמת חווית השימוש בשירותים באופן אישי, הפרסומות המוצגות, הטבות והצעות. המידע הנאסף מיועד לשיפור התכנים המוצעים לך ושיפור התקשורת של החברת אתך. בנוסף מידע מסוים יכול לשמש לצרכי שיפור השירותים, אבטחה, מניעת הונאות וגילוי פעולות בלתי חוקיות. המידע ישמש גם למטרות מסחריות, שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם) וביצוע מחקרים סטטיסטיים, כאשר מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי יכול לעבור לצדדים שלישיים.

איסוף פרטים מזהים שלך (או של חברה) מיועדים לצורך זיהוי תשלום וישמרו במאגר המידע תחת כרטיס לקוח ופרטי ההזמנה, מידע זה ישתמש את שירות לקוחות החברה לצורך מתן שירות עבורך, פרטים אלו יתכן ויופיעו על גבי חשבונית ו/או קבלה/הזמנה עבור הלקוחות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי התקשורת ואישורך, החברה רשאית לשלוח מעת לעת בדואר אלקטרוני, מסרונים ו/או אמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות, הטבות ועוד. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לקבלת מידע זה באמצעות פניה לחברה בהתאם למפורט במדיניות זו, או באמצעות הסרה בהתאם להוראות ההודעות שתקבל.


עוגיות Cookies

בשירותים נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – לדוגמא cookies, pixels, tags וכו'. (להלן עוגיות ו/או Cookies) וזאת לצורך תפעול שוטף, אבטחת נתונים, איסוף מידע סטטיסטי עבור השימוש בשירותים, התאמת פרופיל המשתמש וחווית הגלישה, אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאה ותרמית, והתאמת התכנים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון מוצרים מתאימים עבורך והעברת פרסומות ותכנים מותאמים אישית עבורך.

עוגיות בכלליות, הן מחרוזת מספרים ואותיות הנוצרת בזמן השימוש בשירותים של החברה, ומייצגות את מצב השימוש, חלקן במהלך הגלישה וחלקן נשמרות בזכרון המחשב או המכשיר ממנו משתמשים בשירותים.

העוגיות אוספות ושומרות מידע כדוגמת הדפים בהם ביקרת, מוצרים שהוספת לסל, משך השהייה באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר וכו'. חלק מהעוגיות יכולות לשמור מידע בדבר גלישה באתרים אחרים, עמודים שנפתחו ופעולות נוספות.

ישנן עוגיות מטעם צד ג', כדוגמת עוגיות של חברת Google המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, וזאת בכדי להתאים למשתמש חוויות גלישה ושימוש, לבדוק סטטיסטית בנוגע לשימוש בשירותים, ו/או שימוש בעוגיות של חברת Facebook. להסרה משימוש בכלים אלו ודומיהם, תוכל לפנות לכתובות הבאות: https://policies.google.com/privacy https://www.facebook.com/policies/cookies 

תוכל להימנע משימוש בעוגיות, לשם כך יש לבצע שינוי בהגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, אך יתכן ששירותים מסויימים לא יפעלו בצורה סדירה, כדוגמת זיהוי אוטומטי, הגדרות שפה ויתכן שאפשרויות השלמת הזמנות, שינוי הגדרות הדפדפן באחריות המשתמש בלבד.


מסירת מידע לצד שלישי

החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצד שלישי מעת לעת וזאת במקרים שיפורטו להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תדרש החברה להעבירו.

לדרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.

לספקים חיצוניים לצורך הספקת הזמנותך, כגון חברות שילוח, חברות סליקה לביצוע תשלום, ספק שירותי ענן וכו'.

במסגרת פעילות החברה מול חברות עיסקיות, לטובת מטרות שימוש מוצהרות ומותרות על פי דין, לצורך אספקת שירותים ושיפורם.

במקרים בהם המשתמש מפר את תנאי השירות, תקנון האתר, תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם המשתמש פעולות המנוגדות לתנאי השימוש והתקנון, לרבות הפרת הוראות כל דין.

לצרכים חוקיים, כגון מסירה לרשות בהתאם לחובה בדין או הוראה שהוטלה בהתאם לצו משפטי המורה על מסירת מידע לצד שלישי, או לצורך ניהול מחלוקת משפטית וכדומה.

במקרה בו החברה תחליט שמסירת המידע נחוצה למניעת נזק חמור לחברה ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש  ו/או צדדים שלישיים, לצורך מניעת נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה בו תעביר ו/או תמכור החברה את פעילותה ו/או זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, כולם או חלקן, לרבות שינוי בשליטה בחברה, גם במקרה של מיזוג, רכישה וזאת בלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו הוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, יצויין שמידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.


חשבונית דיגיטלית

שירות החברה כולל הפקת חשבונית דיגיטלית המועברת הישר לכתובת המייל של המשתמש.


אבטחת מידע

החברה פועלת כמיטב יכולתה להגנת סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, וזאת תוך נקיטת אמצעי הזהירות המקובלים ושימוש באבטחת מידע. החברה פועלת למניעת חדירה לשירותיה ועושה ככול שביכולתה למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אך אין ביכולתה למנוע פגיעה זו באופן מוחלט.

במסגרת שירותי החברה יכולים להופיע קישורים לאתרים חיצוניים ו/או ישומים חיצוניים זאת למתן מידע נוסף על מוצרים ו/או פרסומות וקישורים שונים, לחיצה על הקישורים תעשה על אחריותך הבלעדית בלבד ויציאה משירותי החברה ליישומים ו/או אתרים אחרים תכפיף אותך למדיניות פרטיות חיצונית, בשלב זה אין לחברה שליטה בנעשה במידע שלך ואתה בלבד תישא באחריות בנוגע לכך.

תהליך הרכישה באתר ובאפליקציה, לרבות פרטי האשראי הנמסרים על ידי המשתמש, מאובטחים בתקן PCI DSS ומבוצעים על ידי ספק השירות iCredit.

פרטי כרטיס האשראי הנמסרים בהסכמת המשתמש לצורך רכישה, לא נשמרים במאגרי החברה, אלא באמצעות מספק מזהה  ייחודי המונפק על ידי חברת הסליקה.


יצירת קשר בנושאי פרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי המאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או לבקש את מחיקתו בהתאם לעילות הקבועות בחוק – זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו יש לפנות בכתב, במייל store@play-smart.co.il 


logo בניית אתרים